CHIẾN LƯỢC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG QUY MÔ TOÀN CẦU

Chủ nhật - 26/11/2017 12:58

CHIẾN LƯỢC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG QUY MÔ TOÀN CẦU

Toàn cầu hóa cho phép các công ty vượt qua giới hạn của tăng trưởng trong thị trường nội địa để thâm nhập vào các thị trường mới bên ngoài lãnh thổ với tham vọng bành trướng kinh doanh ra toàn cầu, xây dựng vị thế công ty trên thị trường thế giới.
Các công ty thực hiện chiến lược bành trướng toàn cầu có thể giành được lợi nhuận tương tự như đa dạng hóa sản phẩm trong các ngành công nghiệp mới đồng thời họ vẫn có thể giữ được đà tăng trưởng và kéo dài lợi thế cạnh tranh của mình sang các thị trường mới.
 
Toàn cầu hóa còn cho phép các công ty hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh nội địa địa phương trong thị trường nước mình.
 
Bởi khi công ty định hướng phát triển ra toàn cầu, nó sẽ phát triển một cách nhìn mới sáng suốt và nhận dạng được các cơ hội sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh theo định hướng nội địa không thể nắm bắt được.
 
Thông qua bành trướng toàn cầu, các công ty có thể thấy rõ các lợi ích có liên quan nhờ việc dồn các đối thủ vào chân tường và ngăn chặn hiệu quả bằng chính sách tài trợ chéo trong thị trường nội địa của công ty.
 
Toàn cầu hóa là một biện pháp mạnh mẽ giúp phục hồi chi phí đầu tư cho sản phẩm và công nghệ mới. Việc khôi phục chi phí khổng lồ đầu tư cho công tác nghiên cứu và triển khai cũng như các điều kiện sản xuất khác là động lực quan trọng cho các công ty trong các ngành công nghệ cao bành trướng kinh doanh ra toàn cầu.
 
Các chiến lược bành trướng toàn cầu đều giúp doanh nghiệp tạo dựng và nâng cao hình ảnh của công ty trên thương trường. Xây dựng thương hiệu mạnh giống như một sự đầu tư, nhờ nó mà sau này công ty có thể dễ dàng bước chân vào các thị trường mới. Nói cách khác, thương hiệu mạnh là một tài sản vô hình nhưng lại là nền tảng quyết định cho việc sáng tạo giá trị trong tương lai.
 
Một lợi ích quan trọng của toàn cầu hóa là việc học hỏi và chuyển giao các tri thức mới trong nội bộ công ty trên các thị trường khác nhau. Các công ty hoạt động quy mô toàn cầu thường xuyên tiếp nhận các thông tin liên quan đến đối thủ, khách hàng, công nghệ mới và trở thành kho chứa thông tin, kiến thức, kỹ năng đặc biệt là khi công ty sở hữu khả năng khác biệt về R&D, quá trình sản xuất và các kỹ thuật marketing.
 
Chính nhu cầu về sự độc quyền công nghệ, nhãn hiệu khuyến khích công ty thiết kế nhiều sản phẩm mới để xâm nhập các thị trường mới. Ngược lại trong quá trình đó, công ty cũng tích lũy được những quan điểm mới sáng suốt để sản xuất sản phẩm phục vụ các thị trường mới.
 
Các công ty toàn cầu hay đa nội địa thu được kiến thức và kỹ năng của mình từ nhờ cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu và nội địa. Tác động của cạnh tranh toàn cầu của các công ty này là việc xây dựng hạ tầng cơ sở giá trị gia tăng quan trọng cho phép chuyển giao nhanh hơn các ý tưởng, quan điểm và kỹ năng cho các công ty con của mình.
 
Một trong những chi phí đáng kể đánh vào doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh ra toàn cầu đó là chi phí của việc xác định và thiết lập đòn bẩy cho các nguồn ưu thế cạnh tranh trên các thị trường đa dạng phong phú.
 
Việc xác định được các điểm của đòn bẩy đòi hỏi công ty phải tập trung vào các hoạt đọng gia tăng giá trị chủ yếu. Các hoạt động này được áp dụng để hình thành và duy trì ưu thế trên thị trường.
 
Các công ty theo đuổi chiến lược toàn cầu xây dựng đòn bẩy theo hệ thống chiều rộng, xuất phát từ việc tận dụng lợi thế của kinh tế quy mô và các công ty con độc lập hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.
 
Đối với các công ty theo đuổi chiến lược đa nội địa, đòn bẩy chủ yếu để chiếm lĩnh thị trường xuất phát từ việc nuôi dưỡng và phát triển thương hiệu mạnh chứ không phải là đầu tư định hướng công nghệ trong chiến lược toàn cầu.
 
Chính vì nguồn đòn bẩy của 2 chiến lược khác nhau như vậy nên chi phí để xây dựng đòn bẩy chiến lược phụ thuộc vào việc lựa chọn sử dụng chiến lược nào. Chi phí lớn nhất của đòn bẩy trong chiến lược toàn cầu là khoản đầu tư để tiếp tục duy trì các nguồn ưu thế cạnh tranh then chốt.
 
Nói một các khác, để có thể đạt được một năng lực hay kỹ năng sản xuất kinh doanh đặc biệt đòi hỏi phải duy trì đầu tư liên tục qua nhiều thời kỳ. Vì vậy, xây dựng đòn bẩy ở các công ty theo đuổi chiến lược toàn cầu trọng trách đè nặng lên vai các nhà quản lý nhất là nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho một hay nhiều nguồn lực chủ chốt.
 
Đối với các công ty theo đuổi chiến lược đa nội địa, chi phí lớn nhất là các khoản đầu tư để bảo tồn và mở rộng hình ảnh doanh nghiệp.
 
Một tổ hợp chi phí quan trọng kết hợp trong quá trình toàn cầu hóa là tiềm năng của việc kém linh hoạt trong hoạt động quản lý. Đối với tất cả các ngành công nghiệp, phản ứng nhanh nhạy đối với thị trường là điều sống còn khi xây dựng các nguồn ưu thế cạnh tranh mới.
 
Mở rộng kinh doanh ra phạm vi toàn cầu làm tăng thêm mức độ rủi ro, khiến các công ty có thể mất khả năng phản ứng trước những công nghệ mới và xu hướng mới của thị trường.
 
Đối với các công ty theo đuổi chiến lược toàn cầu , sự kém linh hoạt dường như là kết quả của các công ty con có mức độ độc lập cao. Các hành động của một công ty này có thể ảnh hưởng tới hành vi của các công ty khác, thời gian phản ứng để điều chỉnh đối với các động thái mới của thị trường chậm chạp đáng kể.
 
Đối với các công ty theo đuổi chiến lược đa nội địa, các công ty này có khả năng phản ứng khà nhanh trước những thay đổi về nhu cầu sản phẩm trong thị trường riêng của mình nhưng lại khó có thể phản ứng đối với các thay đổi có tác động ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường của nó trong cùng một lúc.
 
Mặt khác, các công ty này sẽ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng nếu như một công nghệ mới ra đời làm cho sản phẩm hiện tại của các công ty này trở nên lạc hậu.
 
Các chiến lược toàn cầu đòi hỏi mức độ hợp tác và phối hợp cao giữa nhiều đơn vị kinh doanh và các công ty con để có được đòn bẩy quy mô. Sự hợp tác đặc biệt thích hợp cho các công ty theo đuổi chiến lược toàn cầu tiến hành chính sách tài trợ chéo nhằm chia cắt và gây khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh ở nhiều thị trường khác nhau.
 
Tuy nhiên việc hợp tác cũng phải có những chi phí của nó bao gồm chi phí thỏa hiệp và chi phí giải trình ( cost of accountability)
 
Các công ty có chiến lược toàn cầu phân phối các nguồn lực khan hiếm để phát triển đầu tư và công nghệ mớicần phải thường xuyên thỏa hiệp dàn xếp các mục tiêu nào, sản phẩm nào nên là điểm xuất phát trước tiên, cơ sở sản xuất chủ chốt cần phải đặt ở đâu.
 
Những điều này thường làm nảy sinh những ý kiến, vấn đề tranh luận trong nội bộ các công ty. Hơn nữa, vấn đề quan trọng đáng để cân nhắc bàn thảo kỹ lưỡng thường liên quan đến việc đặt vị trí nhà máy sản xuất.
 
Các nhà quản lý các công ty con thường mong muốn công ty của mình sẽ là địa điểm đặt nhà máy vì điều này có thể mang lại cho họ thanh thế trong nội bộ công ty, giữa những người đồng nghiệp với nhau.
 
Mặt khác nó cho phép họ kiểm soát một phần đáng kể các bộ phận của công ty con khác. Tuy nhiên vấn đề ở đây là chỗ các nhà quản lý phải chấp nhận một điều mà họ không muốn đó là đầu ra của nhà máy bị chia sẻ cho nhiều công ty con và các thị trường khác.
 
Do vậy họ có thể coi đây là chi phí cho việc thỏa hiệp, nó bao hàm các cuộc họp bàn thương thuyết, đàm phán lâu dài mất nhiều thời gian giữa các nhà quản lý với nhau để phân định việc chia sẻ các nguồn lực quan trọng.
 
Các công ty toàn cầu phải đối mặt với vấn đề được gọi là chi phí cho việc sản xuất kinh doanh đồng đều trong hệ thống của mình trên toàn cầu. Thực tế là, có thể có một công ty con này có mức đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới lớn hơn so với các công ty khác.
 
Do đó cũng có một số công ty thu lợi nhuận kém hơn các công ty khác. Sự khác biệt này cho thấy rằng sử dụng một tập hợp các biện pháp đo lường mang tính đồng bộ để đánh giá kết quả hoạt động của các công ty con sẽ có thể gây ra cho các công ty này kết quả hoạt động kém.
 
Thông thường các công ty có mức đầu tư lớn cho các thiết bị mới, máy móc sẽ dẫn đến chi phí đơn vị cao trong khi các công ty khác có mức đầu tư ít hơn sẽ có được lợi nhuận cao hơn.
 
Các nguồn lực và chi phí cũng như các nỗ lực liên kết phát triển bị chia nhỏ sẽ làm méo mó năng lực tài chính của các công ty con. Đối với các công ty đa nội địa, việc tính toán chi phí và lợi nhuận của các công ty con thì đơn giản hơn.
 
Đó là do bản chất độc lập của các công ty con trong hệ thống đa nội địa, nó cho phép công ty đó đánh giá kết quả hoạt động của từng công ty con trong điều kiện cụ thể của mình.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
online
 • Quản lý kinh doanh

  0923.886.133

  dolin@dolin.com.vn

  Kinh doanh

  0918.26.11.44

  dolinvn@dolin.com.vn

  Kinh doanh

  0987.246.757

  sales@dolin.com.vn

  Kinh doanh

  0941.976.189

  info@dolin.com.vn

  Kinh doanh

  0949.380.913

  dolinsales@dolin.com.vn

  Kinh doanh

  0934.008.489

  dolinvn@dolin.vn

Sản phẩm bán chạy
Tỉ giá ngoại hối
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 15.00 16.00
CAD 17.00 17.00 18.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 23.00 23.00 25.00
JPY 168.23 169.93 178.11
RUB - 376.01 509.59
SAR - 6.00 6.00
USD 23.00 23.00 23.00
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
MÁY CNC
XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
Thống kê
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay3,813
 • Tháng hiện tại20,991
 • Tổng lượt truy cập25,128,370
DOLIN

(+84)287.309.9639

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây