• 業務員
         +(84)918.26.11.44
 • Gear motor 客服
 • 業務員
         +(84)987.246.757
 • Electric Motor 客服
 • 業務員
         +(84)941.976.189
 • Worm gear motor 客服
 • 業務員
         +(84)949.380.913
 • Gearmotors 客服
 • 業務員
         +(84)923.886.133

買賣方式

買賣方式
 
 
Hàng có sẵn


Báo giá + Catalogues -> Đơn đặt hàng(Hợp đồng) -> Thanh toán(với giá trị trên 20 triệu) -> Giao hàng

Lưu ý: Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh, Bình Dương và Biên Hòa, Đồng Nai


Hàng đặtBáo giá + Catalogues  ->  Hợp đồng  ->  Phí đặt cọc(30%)  ->  Thông báo hàng về  ->  Thanh toán 70% còn lại  ->  Giao hàng


Lưu ý: Với khách hàng xa chúng tôi giao hàng khi đã nhận đầy đủ tiền hàng

  你讀評論