Motor điện 1pha
Mã sản phẩm: IE1
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 PM

Motor điện 1pha 2 cực và 4 cực